علوم تجربی ششم دبستان مبحث ورزش و نیرو 1

حجم فایل : 3.1 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 14
بنام خدا علوم تجربی ششم دبستان
مبحث : ورزش و نیرو (1)
در تمام زندگی ما نیروها وجود دارند . ما آنها را نمی بینیم اما می توانیم انرژی آنها را بر روی اجسام یا خودمان مشاهده کنیم ، نیرو سبب انجام کارهای زیادی می شود .
در زندگی روزانه با انواع نیروها مانند : نیروی گرانشی ، اصطکاک ، رانش و ... سر و کار داریم . هر یک از این نیروها میان دو جسم پدیدار می شود . نیرو بنابراین می توان گفت نیرو اثر دو جسم بر یکدیگر است که به شکل کشش یا رانش پدید می‌ آید .
وقتی با ضربه زدن یا پرتاب توپ ، یک بازی را شروع می کنیم .
وقتی در حال دوچرخه سواری هستیم .
وقتی در حال دویدن هستیم . نیرو نکته : نیرو کمیتی برداری است و دارای اندازه و جهت است .

به طورکلی می توان گفت : نیرو می تواند باعث شروع حرکت ،‌توقف جسم ، تغییر جهت حرکت ، تغییر شکل جسم و کند شدن یا تند شدن حرکت شود .

نکته : واحد اندازه گیری نیرو نیوتون است و وسیله ی اندازه گیری آن نیروسنج است . نیرو 1- کششی

نتیجه ی اعمال نیرو ، جسم را به سمت خود می کشیم .
مانند : بلند کردن کیف از روی میز ، گرفتن توپ توسط دروازه بان اثر نیروها 1- رانشی

نتیجه ی اعمال نیرو ، جسم را از خود دور می کنیم .
مانند : هُل دادن اتومبیل ، شوت کردن توپ اثر نیروها نیرو ناشی از اثر متقابل بین دو جسم است .
هرگاه به جسمی نیرو وارد کنیم ، جسم نیز نیرویی در خلاف جهت به ما وارد می کند .
نکته : اگر دو نیرو مساوی باشند اثر هم را خنثی می کنند . اثر نیروها اگر مسابقه ی طناب کشی را در نظر بگیریم ،‌گروهی برنده می شود که مجموع نیروها ( برآیند نیروها ) در آن بیشتر باشد . اثر نیروها کَک می تواند ارابه ای که جرم آن 160000 برابر جرم خود است را بِکشد . شگفتی آفرینش 1. وقتی جسمی را می کِشیم یا هُل می دهیم به آن .................. وارد کردیم .
2. وقتی دروازه بانی توپ را می گیرد نیرو از نوع ................................. است .
3. نیرو نتیجه ی اثر متقابل حداقل ............ جسم است .
الف – یک ب – دو ج – چند د- همه موارد سوالات 4. وقتی کمدی را هُل می دهیم ولی کمد از جایش تکان نمی خورد یعنی ........

الف – نیروی وارد شده به کمد صفر است .
ب – نیرویی که برای به حرکت در آوردن کمد نیاز است بیشتر از نیرویی است که ما وارد کردیم.
ج – نیرویی که ما وارد می کنیم از نیرویی که کمد به ما وارد می کند بیشتر است .
د – نیرویی که ما به کمد وارد می کنیم بیشتر از نیروی مقاوم کمد است . 5. در کدام لحظه ی مسابقه از نیروی کششی و رانشی با هم استفاده می شود ؟
الف – هنگام ضربه زدن به توپ پینگ پونگ
ب – هنگام کشیدن تیر در کمان
ج – وزنه برداری که وزنه را برداشته و در بالای سر نگه می دارد .
د – والیبالیستی که در حال سرویس زدن ...